O buildingSMART certifikaciji

 

buildingSMART Professional Certification je inicijativa koju je pokrenula buildingSMART International organizacija s ciljem certificiranja BIM profesionalaca. Pokretanjem ovog programa, buildingSMART pruža međunarodno mjerilo za ocjenu kompetencija openBIM-a. 

buildingSMART International trenutno nudi dvije razine certifikacije BIM profesionalaca:

  • buildingSMART Professional Certification - Foundation level
  • buildingSMART Professional Certification - Practitioner level

Blooms Taxonomy

Certifikacijski programi su organizirani na način da prijavljeni kandidati sudjeluju na edukaciji (tečaju) te nakon odslušanog tečaja pristupaju online testu znanja.

Nakon položenog testa kandidati dobivaju certifikat koji im služi kao međunarodni dokaz za BIM znanja.

Više informacija o certifikacijskom programu dostupno je na linku: https://education.buildingsmart.org/

Za dodatne informacije javite nam se na info@buildingsmartcroatia.org