O buildingSMART Hrvatska

buildingSMART Hrvatska, kao ogranak međunarodnog udruženja buildingSMART International, predvodi digitalnu transformaciju građevinskog sektora razvojem otvorenih standarda prilagođenih hrvatskom tržištu podržava i omogućava digitalne tijekove rada u građevinskoj industriji.

Digitalni tijekovi rada ključni su u projektima koji uključuju mnoge discipline, softverske aplikacije i organizacije koje moraju surađivati i razmjenjivati informacije kako bi postigle uspjeh.

Otvoreni standardi podrazumijevaju interoperabilne i međunarodne BIM standarde koji nadilaze tradicionalne faze projektiranja i izvođenja kako bi omogućili sveobuhvatno digitalno okruženje tijekom životnog ciklusa projekta i građevine.

Koristi od standardiziranih BIM procesa imaju:

  • Investitori, vlasnici i javna tijela jer mogu bolje kontrolirati svoje podatke i imati fleksibilnost u izboru alata po želji te predvidjeti troškove, rokove i stvarno izvedeno stanje projekta u virtualnom okruženju
  • Arhitekti, inženjeri i izvođači jer mogu upravljati projektnim podacima višestrukim alatima uz veliku mogućnost suradnje i zajedničkog rada s drugim sudionicima projekta
  • Upravitelji zgrada i voditelji održavanja jer mogu donositi bolje odluke temeljene na ažuriranim statističkim i dinamičkim podacima
  • Proizvođači i dobavljači proizvoda jer mogu poboljšati pristup tržištu i povećati učinkovitost proizvodnje
  • Softverske kompanije jer mogu značajno povećati svoje tržišne mogućnosti i prepoznatljivost
  • Edukatori i polaznici edukacija jer se edukacija temelji na međunarodnim praksama i standardima koji se traže u građevinskoj industriji diljem svijeta
  • Društvo jer kontrolirani zahvati u okolišu imaju pozitivan utjecaj na život i rad ljudi