OTMC konferencija 2022

Konferencija organiziraju Hrvatska udruga za organizaciju građenja, Građevinsku fakultet Sveučilišta u Zagrebu, buildingSMART Hrvatska, International Project Management Association (IPMA) SENET, IPMA Hrvatska te IPMA Young Crew Hrvatska.

Tema konferencije: SMART BUILT ENVIRONMENT THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION

Mjesto i vrijeme održavanja: Dubrovnik, 21.-24. rujna 2022.

Više na linku: http://www.otmc-conference.com/