International Standards Summit – Montreal 2022

Događaj organiziraju buildingSMART International, buildingSMART Canada i organizacija Groupe BIM du Quebec s ciljem daljnjeg poticanja digitalne transformacije kroz međunarodnu suradnju.

Događaj se održava u Monteralu od 18. do 21. listopada 2022.

Više na linku: https://www.buildingsmart.org/event/standards-summit-autumn-2022/