Digital Building Permit conference 2024

Digitalizacija građevinskih dozvola prepoznata je kao kritični problem koji treba riješiti kako bi se otvorio put prema masovnoj digitalizaciji u građevinskoj industriji i omogućio potencijal automatizacije i optimizacije u upravljanju podacima o zgradama i gradovima.

Tema se razvijala nekoliko godina i sada su na tržištu dostupna neka zrela rješenja. Štoviše, neki važni međunarodni (npr. europski) projekti kao i druge lokalne inicijative trenutno su u tijeku te su dostupni rezultati tih inicijativa.

Stoga EUnet4DBP, zajedno s nekoliko relevantnih organizacija, organizira Digital Building Permit conference 2024 kako bi se predstavio trenutni status istraživanja, razvoja i implementacije te pružila prilika za nekoliko aktera digitalnih građevinskih dozvola da se sastanu i raspravljaju o ovoj aktualnoj temi.

Multidisciplinarnost i međusektorska suradnja ključni su za rješavanje višestranog i složenog izazova digitalizacije građevinskih dozvola. Stoga će konferencija biti strukturirana tako da ugosti nekoliko različitih vrsta doprinosa i aktivnosti, od istraživanja do implementacija, s relevantnim dijelom rezerviranim za korisnike i dionike, kako bi se istražili izazovi prihvaćanja rješenja.

Događaj se održava u španjolskom gradu Barcelona od 18. do 19. travnja 2024.

Više na linku: https://eu4dbp.net/dbpc24/