BIM edukacija i buildingSMART certifikacija

LOKACIJA ODRŽAVANJA
Građevinski fakultet u Zagrebu, Sveti Duh 129, Zagreb

TERMIN ODRŽAVANJA
27.-29.11.2023.

PRIJAVE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaXUYXYdCaHESqsw0NM_tX-xvQwwGy92HDDipPtFr-1SKrgQ/viewform

PROGRAM
Tečaj BIM edukacija i buildingSMART profesionalna certifikacija – temeljna znanja je tečaj na kojem će se polaznici upoznati sa principima rada u BIM okruženju. Gradivo tečaja obuhvaća sadržaje vezane za: osnovno razumijevanje BIM koncepta i osnovnih pojmova, status primjene BIM-a u svijetu, prednosti primjene BIM-a, nabavu i isporuku BIM projekata, otvorene BIM standarde, implementaciju BIM-a na nacionalnoj, organizacijskoj i projektnoj razini. Tečaj završava formalnim ispitom. Nakon položenog ispita (najmanje 75% odgovora mora biti točno), polaznik prima službeni buildingSMART International certifikat. Ovaj certifikat dokazuje znanja iz područja BIM-a. BIM edukacija se provodi na hrvatskom jeziku, dok se buildingSMART certifikacija (ispit) provodi na engleskom jeziku.

Edukacija se provodi u suradnji edukacijskog partnera Baldinistudio te Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

Prvi dan (5 sati) – 15:00 – 20:00 (učionica MP)
    • Uvod
    • nD modeliranje
    • Razine zrelosti primjene BIM-a
    • Stanje primjene BIM
    • Prednosti i ograničenja primjene BIM-a
    • Detaljnost informacija BIM modela

Drugi dan (5 sati) – 15:00 – 20:00 (učionica MP)
    • Otvoreni BIM standardi za podatke i tijek rada – IFC, IDM, MVD, IFD (bSDD), BCF, IDS
    • BIM standardi za procese (serija ISO 19650)
    • Zajedničko podatkovno okruženje
    • EIR i BEP u BIM projektima
    • Razmjena i sigurnost informacija
    • Primjena BIM-a na organizacijskoj razini

Treći dan (2 sata) – 18:00 – 20:00 (učionica P1, OG smjer)
    • Ponavljanje
    • Ispit

CIJENA EDUKACIJE
Cijena edukacije je 1.000,00 eura (bez PDV-a) što uključuje održavanje BIM edukacije, nastavne materijale, provođenje ispita te dobivanje certifikata koji formalno dokazuje znanja iz područja BIM-a.
*Fiksni tečaj konverzije kune u euro iznosi: 1 euro = 7,53450 kuna.

DODATNE INFORMACIJE
info@buildingsmartcroatia.org